• Tyckte om Johans berättelse, gripande och han berättade bra.

  • Igenkänningsfaktor gällande Johans föreläsning vad det gäller att kämpa mycket för att få rätt hjälp.

  • Alla parter berördes, anhöriga, assistenter och den assistansberättigade. Det satte igång tankarna.

  • Det var av stort värde att höra om assistansens olika sidor via Johan Klinthammar.

  • Johan gav en tankeställare för många.

  • Johan bevisade att man ska aldrig ge upp i kampen om sitt barns rättigheter i skol, sjukvård och i myndighetskontakter.

  • Johan – väldigt bra talare och intressant ämne

Enkät gjord av kooperativet lotsen:

Vad tycker du om Johan Klinthammars föreläsning?

Dåligt: Mindre bra Bra Mycket bra
0 2 15 23
UA-43299529-1